+38 (0332) 29-29-58
Inna informacja kontqaktowa
Zasady monitoringu transportu publicznego

W czasie integracji Ukrainy z Unią Europejską muszą być zrozumiałe funkcje systemu kontroli i monitoringu (SKM) transportu publicznego (TP) za pomocą GPS we współczesnych warunkach rozwoju naukowo - technologicznego .

Trzeba rozumieć, że nie poruszamy kwestii jakości pojazdu, posiadania klimatyzacji, czy innych spraw dotyczących komfortu podróży. System kontroli i monitoringu (SKM) transportu publicznego (TP) jest zupełnie odmiennym systemem, niż zwykły monitoring przewozów ładunków, ruchu taksówek, czy prywatnych samochodów.
 

Musimy wybrać kluczowe tezy Systemu kontroli i monitoringu (SKM) transportu publicznego (TP), za które my (pasażerowie) chcemy płacić:

1. Posiadanie stałego dostępu do rozkładu jazdy, w Internecie i na przystanku;

2. Monitorowanie trasy w Internecie, i konkretną informację o czasie przyjazdu środka transportu na przystanek;

3. Posiadanie możliwości uzyskania w realnym czasie informacji o opóźnieniu i przedwczesnym przybyciu transportu publicznego;

4. Posiadanie możliwości otrzymywania wiadomości, w określonym przez nas czasie, o przybyciu na wyznaczony przez nas przystanek środka transportu (wysyłanie SMS);

5. Posiadanie możliwości wyznaczenia najlepszej trasy z punktu "A" do punktu "B", przewidzenia czasu i kosztów podróży.

6. Samodzielne kontrolowanie bezpieczeństwa podróży (prędkości, łączności z kierowcą i dyspozytorem, itp):

7. Posiadanie możliwości otrzymania wewnątrz transportu publicznego informacji dźwiękowej o nazwie każdego przystanku, w tym następnego.

8. Posiadanie możliwości otrzymania wewnątrz transportu publicznego wideo informacji o nazwie każdego przystanku, w tym następnego.  Jest to szczególnie ważne dla osób z wadami słuchu i wzroku.

9. Zainstalowanie dla ludzi z wadami wzroku zewnętrznych urządzeń informacyjnych (ZUI), które poinformują o pokonywanej trasie i kierunku jazdy. 

Szczególnie trzeba podkreślić możliwości dla pasażerów niepełnosprawnych:

1. Rozmieszczenie zewnętrznej (umieszczonej na zewnątrz transportu publicznego) informacji dźwiękowej o nazwie i kierunku jazdy pojazdu.

2. Rozmieszczenie wewnątrz pojazdu wideo nazwy przystanku. 

Dla Zarządu Transportu władz miejskich, biur regionalnych oraz innych organów:

1. Powyżej zostały podane tezy dla Pasażerów.

A dodatkowo system umożliwia:

2. Otrzymywanie raportów o dotrzymaniu rozkładów jazdy przez przewoźników;

3. Odtworzenie historii ruchu na mapie każdego dnia dla wybranego środka transportu i wybranych kilku linii komunikacyjnych;

4. Otrzymywanie raportów o wstrzymaniu wyjazdu transportu publicznego na trasy oraz raportu na temat pasażerów i ich kategorii;

5. Posiadanie możliwości automatycznego obliczania rozkładu jazdy transportu publicznego dla linii komunikacyjnych i całego miasta;

6. Symulację i animowanie na mapie rozkładu jazdy transportu publicznego;

7. Pobieranie online nowych rozkładów jazdy transportu publicznego.
 

Dla przewoźnika, będącego jednocześnie kontrahentem, który oprócz tego, że dostarcza wysokiej jakości usługi, ma zdolność uzyskiwania zysku, gdyż dla niego jest to poważne zajęcie:  

1. Powyżej zostały podane tezy dla Pasażerów i Zarządów.

A dodatkowo system umożliwia:

2. Posiadanie informacji o bieżących przychodach i kosztach finansowych;

3. Naznaczenie dyżurów i rozpisanie zmian dla kierowców i środków transportu;

4. Otrzymywanie sprawozdania o przejechanej trasie przez środek transportu.

5. Posiadanie możliwości sterowania funkcjami pojazdu (monitoring paliwa) i innych funkcji.  

Dla kierowcy: 

1. Posiadać panel kierowcy, na którym znajdują się:

 • Identyfikacja kierowcy;
 • Przesyłanie wiadomości do kierowcy;
 • Wyświetlanie informacji na panelu kierowcy: 
  • nazwa punktu rejestracji kierowców na rozkładzie jazdy;
  • opóźnienie lub wcześniejsze przybycie w stosunku do rozkładu jazdy;
  • wyświetlanie lokalnego czasu zsynchronizowanego ze światowym czasem;
  • czas przyjazdu do następnego punktu rejestracji kierowców;
  • wielkość i czas pobierania informacji.
 • możliwość szybkiej zmiany trasy i rozkładu jazdy.
 • Rysunek Nr 1. Informacje na pulpicie kierowcy.


Taki kompleksowy system mamy w swojej propozycji, i nosi on nazwę 
Multimedialny Automatyzowany Kompleks (MAK)
Аktualności
10.10.2014
MAK- zrealizowano funkcję "Wykluczenie przystanków"
Stworzono web-interface dla ignorowania przystanków przy rozliczaniu sprawozdań.
Czytaj więcej
09.10.2014
MAK w obwodzie wołyńskim
Wdrożono pilotażowy projekt na Wołyniu.
Czytaj więcej
07.10.2014
MAK - praca naukowo-badawcza
Przedsiębiorstwo "Vizor" podpisało umowę o kooperacji i współpracy naukowo - technicznej z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku.
Czytaj więcej
Wszystkie wiadomości
"MAK" on line