+38 (0332) 29-29-58
Inna informacja kontqaktowa
Przegląd rynku urządzeń

Przegląd rynku urządzeń

Platforma oprogramowania MAK obsługuje wiele różnorodnych urządzeń do monitorowania satelitarnego GPS różnych producentów - a wszystko zależy od tego, jakich funkcji systemu potrzebuje klient. 

Rodzaje urządzeń pokładowych (UP) pojazdu, które istnieją na rynku oraz te funkcje systemu MAK, które można wdrożyć przedstawiono w tablicy numer 1. 

Tablica Nr 1. Zależność funkcji systemu MAK od typu urządzeń pokładowych (UP).


Nr Typ UP Funkcje
Monitoring TP Mapa/Tablica Zarządzanie TP Pulpit kierowcy Ogłoszenie przystanków Audio i wideo przystanki i reklama Łączność z kierowcą Opłata przejazdu Zewnętrzne urządzenie informacyjne
1 Trackery osobiste +/-              
2 Terminale samochodowe i kontrolery +/-     -/+   +/-    
System "MAK"
3 przywiązanie do dowolnego Trackera +/-              
4 Oprogramowanie klienckie  C-MAK dla systemu Android +/+ + + +   +   +
5 Autokomputer Tablet PC MAK-010 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+

Ceny dla certyfikowanych samochodowych trackerów i terminali na Ukrainie wynoszą od 1000 UAH do 3500 UAH, w zależności od producenta i zestawu funkcji.

 


Аktualności
10.10.2014
MAK- zrealizowano funkcję "Wykluczenie przystanków"
Stworzono web-interface dla ignorowania przystanków przy rozliczaniu sprawozdań.
Czytaj więcej
09.10.2014
MAK w obwodzie wołyńskim
Wdrożono pilotażowy projekt na Wołyniu.
Czytaj więcej
07.10.2014
MAK - praca naukowo-badawcza
Przedsiębiorstwo "Vizor" podpisało umowę o kooperacji i współpracy naukowo - technicznej z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku.
Czytaj więcej
Wszystkie wiadomości
"MAK" on line