+38 (0332) 29-29-58
Inna informacja kontqaktowa
Oszczędzać z MAK

Wdrożenie systemu MAK zapewnia znaczne korzyści finansowe i pozwala na optymalizację pracy transportu w każdym mieście, przedsiębiorstwie transportowym oraz w sferze usług publicznych. 

Tak więc, od momentu wdrożenia modułu "Kalkulacja i modelowanie rozkładu jazdy" zostają zmniejszone koszta pracy opracowania rozkładu jazdy dla całego miasta. 

Można sobie wyobrazić, jaką tytaniczną pracę należy wykonać, żeby opracować dla całego miasta, z taborem samochodowym blisko 1000-ca pojazdów zestawienie harmonogamu «prawidłowych» przerw obiadowych, zgodnym z Kodeksem Pracy Ukrainy, oraz, żeby zestawić rozkład jazdy transportu miejskiego. Musimy pamiętać, że rozkłady jazdy transportu miejskiego zestawia się dla dni pracy oraz dni wolnych, w następujący sposób: 

1000 * 2 = 2000 

trzeba również uwzględnić sezonowość rozkładu jazdy: lato, zima: 

2000 * 2 = 4000 

A w mieście życie toczy się dalej, zostają otwarte nowe fabryki, supermarkety, szkoły -  no i stale trzeba się zajmować opracowaniem nowych tras i rozkładu jazdy. 

Stworzyliśmy taką technologię, która pozwala opracowane rozkłady jazdy transportu publicznego pobrać na mapę i modelować ruch transportu. To daje możliwość synchronizacji ruchu pojazdu, na wspólnych obszarach drogi, dostosowanie prędkości itp. 

Wdrożenie modułu "Opłata przejazdu" w przedsiębiorstwie «Elektrotransportu» w Łucku pozwoli na zrezygnowanie z nakładów na konduktorów, które dadzą korzyści materialne w wysokości co najmniej 220 000 UAH miesięcznie. 

Wprowadzenie tego modułu przewiduje zakup przez ludność miasta Karty Mifare. Na przykład w mieście o ilości 200 000 osób kupi karty około 100 000 osób o nominalnej wartości 30 UAH, co jest przedpłatą za okazane usługi, która zostanie wykorzystana w ciągu miesiąca jako opłata za przejazd.

100 000 * 30 UAH. = 3 000 000. 

Można otworzyć własny bank, bo te 3 000 000 UAH zawsze będą na rachunku firmy usługodawcy! 

Nie będziemy opisywać efektów oszczędnościowych, wynikających z realizacji innych modułów - dla tego wymyślono odpowiednie nauki, ale wyżej wymienione dowody przekonują, że zawsze można znaleźć właściwą drogę do optymalizacji kosztów bez strat dla sprawy.

Аktualności
10.10.2014
MAK- zrealizowano funkcję "Wykluczenie przystanków"
Stworzono web-interface dla ignorowania przystanków przy rozliczaniu sprawozdań.
Czytaj więcej
09.10.2014
MAK w obwodzie wołyńskim
Wdrożono pilotażowy projekt na Wołyniu.
Czytaj więcej
07.10.2014
MAK - praca naukowo-badawcza
Przedsiębiorstwo "Vizor" podpisało umowę o kooperacji i współpracy naukowo - technicznej z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku.
Czytaj więcej
Wszystkie wiadomości
"MAK" on line