+38 (0332) 29-29-58
Inna informacja kontqaktowa
Opis modułów
Platforma MAK składa się z najstępujących modułów:
Moduły mogą być wdrożone niezależnie i w dowolnej konfiguracji. W danej propozycji przedstawiono opis tylko głównych modułów. 
Moduł "Rozkład jazdy"

Pozwala szybko wprowadzić i dostosować:
 • rozkład jazdy transportu publicznego;
 • trasę;
 • przerwy obiadowe;
 • punkty rejestracji;
 • kierowców;
 • typy, numer podwozia, numer rejestracyjny;
 • przewoźników i pojazdy należące do nich.
Pozwala monitorować w tabelach i na mapach w czasie rzeczywistym rozkład jazdy transportu publicznego w zakresie:
 • rodzajów transportu (autobusy, trolejbusy);
 • tras i rozkładu jazdy transportu publicznego;
 • przewoźników.
Pozwala wyświetlać w formie tablic:
 • Numer rejsu;
 • nazwę Przystanku;
 • Czas przybycia;
 • Czas wcześniejszego przybycia lub opóźnienia;
 • Ukazywać w kolorze na wyświetlaczu opóźnienia / wcześniejsze przybycia w stosunku do rozkładu jazdy;
 • Czas zatrzymania się na następnym przystanku;
 • Nazwę następnego przystanku;
 • Nazwę trasy i rozkład jazdy;
 • Dane osobowe kierowcy i przewoźnika;
 • faktyczną datę i czas przybycia;
 • Numer podwozia.

Pozwala odzwierciedlać na mapie:
 • Trasy i rozkłady jazdy;
 • Numer podwozia transportu publicznego;
 • Kierunek ruchu;
 • Ukazywać w kolorze na opóźnienia/wcześniejsze przybycia w stosunku do rozkładu jazdy;
 • Czas rzeczywisty;
 • Czas wcześniejszego przybycia lub opóźnienia;
 • Przedstawiać czas braku przekazu informacji;
 • Prędkość i trasę podróży (bezpieczeństwo podróży);
 • Wydarzenie (auto tor / przystanek);
 • Współrzędne geograficzne lokalizacji środka transportu;
 • Określić czas aktualizacji;
 • Pokazywać nazwy przystanków i ich lokalizację na mapie;
 • Pokazywać nazwy wyświetlanej reklamy i ich lokalizację na mapie;
 • Pokazywać nazwy punktów rejestracji kierowców i i ich lokalizację na mapie;

 W zależności od pory dnia zadawać: 

 • kolor opóźnienia lub wcześniejszego przybycia;
 • czas aktualizacji - realny, lub w określonych odstępach czasu;
 • sortowanie na wszystkich polach.
Kierować transportem publicznym w czasie rzeczywistym:
 • szybko pobrać rozkładu jazdy pojazdu:

   - Jeśli pojazd jest wyposażony w kartę Wi-Fi, to rozkład jazdy można pobrać w strefie Wi-Fi (wjazd i wyjazd z garażu, postoje na posiłki, Wi-Fi dostęp do Internetu na trasie ruchu pojazdów);

 • - w każdym wypadku, i wszędzie za pomocą modemów rezerwować kanały łączności;

 •  prowadzić historię ruchu z odpowiednimi funkcjami odzwierciedlenia.
W Internecie szybko zostają wyświetlone informacje o ruchu drogowym. Przystanki mogą być wyposażone w monitory przystanków M3 - 2 i rozkład jazdy w czasie rzeczywistym będzie odzwierciedlony na przystankach autobusowych.

Rysunek nr.1.   Obraz ekran. Widok na mapie miasta Łucka.


Rysunek nr. 2. Rysunek nr. 2. Obraz ekranu. Widok na mapie Łucka Trasa Nr 15 z punktami reklamy, rozkładem jazdy i przystanków.

Pulpit kierowcy (zainstalowany wewnątrz środka trasportu) pozwala:
 • zidentyfikować kierowcę;
 • wysyłać wiadomości i rozmawiać z kierowcą;
 • na pulpicie kierowcy wyświetlać informacji o:
 •           nazwę punktu rejestracji kierowców;
  • czas wcześniejszego przybycia lub opóźnienia;
  • odzwierciedlenie miejscowego czasu zsynchronizowanego ze światowym;
  • czas przybycia do następnego punktu rejestracji;
  • wielkość i czas pobrania informacji.
 • zabezpieczyć szybką zmianę trasy i rozkładu jazdy.

Rysunek nr. 3.  Pulpit kierowcyModuł "Kalkulacja i modelowanie rozkładu jazdy"

1. Kalkulacja i korekta rozkładu jazdy transportu publicznego:

Uwaga: Dany moduł można nabyć albo wykorzystywać z zastosowaniem metody dzierżawy oprogramowania, nie zależnie od systemu MAK. 

Dynamika struktury modułu "Kalkulacja i modelowanie rozkładu jazdy" pozwala
 • operatywnie tworzyć, redagować i otrzymywać tablicę porównawczą rozkładów jazdy wszystkich tras:
  • podmiejskich;
  • miejskich;
  • międzynarodowych.
 • tworzyć rozkłady jazdy, biorąc pod uwagę czas szczytu i rodzaj dnia:
  • roboczy;
  • wolny od pracy;
  • święto.
 • tworzyć rozkład jazdy z uwzględnieniem sezonów:
  • lato;
  • jesień;
  • zima;
  • wiosna.
 • przeglądać historię skalkulowanych rozkładów według typu:
  • przeszłego;
  • teraźniejszego;
  • przyszłego.
 • stosować metodyki rozliczenia, które uwzględniają możliwość początku i końca pracy oddzielnych środków transportu z różnych przystanków;
 • prowadzić automatyczną kalkulację i korekty zgodnie z Kodeksem Pracy Ukrainy:
  • obiadów;
  • zmian pracy;
  • długości dnia pracy.
 • zastosowanie różnych metodyk kalkulacji rozkładu jazdy z wykorzystaniem:
  • przerwy na odpoczynek i obiad kierowcy podzielonych na dwie części;
  • według kolejności przerw obiadowych;
  • ręczny sposób.
 • zabezpieczać opracowanie planów tras ogólnego użytku;
 • zabezpieczyć wydanie skalkulowanego rozkładu jazdy odpowiedniej trasy do druku w przekroju wszystkich przystanków, które zostały wyposażone zgodnie z projektem "Mądry Przystanek" 
Rysunek nr. 4. Obraz ekranu. Dwu zmianowy rozkład jazdy trasy Nr.2 harmonogram Nr. 9 w Łucku.2.  Modelowanie rozkładu jazdy transportu publicznego na mapie. 

Zaprojektowany rozkład jazdy transportu publicznego wprowadzony zostaje na mapę dla modelowania, oraz zapewnia:  
 • Symulację ruchu kilka tras na mapie jednocześnie do ich praktycznego zastosowania w czasie rzeczywistym;
 • dostosowanie trybu prędkości (rozkładu jazdy) w oparciu o animowany przegląd.

Moduł zabezpiecza:

 • skuteczne modelowanie rozkładu jazdy;
 • znaczną poprawę obsługi pasażerów;
 • oszczędność czasu poświęconego dla kalkulacji;
 • wizualne porównanie wszystkich rozkładów tras;
 • uniknięcie nakładania się rozkładów jazdy;
 • redukcję czasu przestoju pojazdów;
 • ekonomiczne zrównoważenie rozkładów jazdy na trasie.

Rysunek Nr. 5. Obraz ekranu. Symulacja na mapie tras Nr.1 i Nr. 10 w mieście Łucku. 
 
Moduł "Dyżury"

Moduł "Dyżury" pozwala na stworzenie dyżurów dla kierowców, oraz dyżurów środków transportu w przedsiębiorstwach przewoźnika. 

Zabezpiecza:
 • tworzenie dyżurów dla kierowców w ramach Kodeksu Pracy Ukrainy;
 • umocowanie kierowców do wybranych pojazdów firmowych;
 • szybką operatywną zamianę, w razie konieczności, kierowcy i pojazdu;
 • szybką zamianę rozkładu jazdy i trasy.

Rysunek Nr. 6. Tworzenie i redagowanie dyżurów. 

Moduł "Opłata przejazdu"

 
1. Opis ogólny i zadania.

Zapewnia płatności za transport publiczny za pomocą biletu elektronicznego i elektronicznej karty społecznej.

Istnieją następujące opcje wyposażenia transportu publicznego:

 • Opcja Konduktorska; Nie wymaga specjalnego sprzętu do instalacji w środkach transportu, używany jest przenośny przewód terminala płatniczego.
 • Terminal kierowcy.

Minimalna ilość sprzętu na środkach transportu (bez konduktorów, bez bramek), co obniża koszty wprowadzenia. 

 • Тurnikiety; Wykorzystanie turniketów na drzwiach.
 • Terminale płatnicze na drzwiach wejściowych.

Aby wykluczyć "czynnik ludzki" comiesięczne wydatki ponoszone na opłatę płac dla konduktora, instalację turnikietów - najbardziej skutecznym rozwiązaniem została wybrana opcja  "Terminale do płacenia przy drzwiach", które będą rozpatrywane poniżej. 

Zadania rozwiązywane przez moduł:

 • Opłata wszystkich rodzajów usług transportowych:
  • przejazdu;
  • parkowania;
  • biletów;
  • parkingu.
 • Zapewnienie przejrzystości finansowej transportu publicznego;
 • Rozliczanie podróży ulgowych i innych kategori pasażerów;
 • Monitorowanie natężenia ruchu;
 • Zwiększone dochodu z pracy transportu publicznego;
 • Zapewnia rozliczenia finansowe pomiędzy budżetami miast i regionów;
 • Zapewnia wzajemne rozliczenia między przedsiębiorstwami transportowymi. 
2. Krótki opis architektury modułu "Opłata przejazdu"

Rysunek Nr.7. Produkcja i realizacja kart.Dla pracy modułu zakłada się podmiot- Operatora systemu, który tworzy centrum obróbki danych (COD). Razem z Operatorem tworzy się Centrum Kart który odpowiada za:

 • Sprzedaż kart;
 • Zbiór dochodów;
 • Prowadzenie wzajemnych rozliczeń między przewoźnikami.
Komunikacja publiczna zostaje wyposażona w przenośne terminale (walidatory), po jednym na drzwi, które rejestrują przejazd na socjalnych kartach i kartach przejazdu. W walidatorach montuje się znakownice (datowniki) papierowych biletów, dla nie częstych przejazdów pasażerów. Na biletach zostaje wydrukowana data, czas i numer podwozia pojazdu. W przedsiębiorstwach transportowych (PT) zostają zainstalowane punkty Wi-Fi z roumingiem i podłączaniem do bezpiecznego serwera Bazy danych. Podczas wjazdu do zajezdni środek transportu wyładowuje informację o zrealizowanych transakcjach na serwer Bazy Danych. 


W przedsiębiorstwach transportowych, na podstawie otrzymanych danych, formuje się sprawozdawczo-analityczne formy o działalności transportowej przedsiębiorstwa, które po kanałach łączności w realnym czasie zostają przekazane do obróbki w COD.

Dla wsparcia modułu "Opłata przejazdu" Operator zapewnia serwis techniczny i wsparcie aplikacji oraz oprogramowania systemowego.

Rysunek Nr 8. Obieg finansów modułu "Opłata przejazdu"


3. Funkcje modułu "Opłata przejazdu"

Oprogramowanie modułu "Opłata przejazdu" zapewnia wymianę danych pomiędzy lokalnymi Bazami Danych serwerów, szybką obróbkę sprawozdawczo-analitycznych form, otrzymanych dla analizy działalności przedsiębiorstw transportowych. Oprogramowanie jest skonstruowane w postaci oddzielnych modułów, które mają dostęp do wspólnej bazy danych.

Funkcje modułu "Opłata przejazdu" pozwalają na:

 • Prowadzenie Baza Danych operacji finansowych;
 • Prowadzenie Baza Danych kart;
 • Kontrolę obiegu kart;
 • Kształtowanie sprawozdawczości;
 • Rejestracja i przygotowanie konfiguracji plików dla terminali;
 • Wsparcie i prowadzenie stop-listy;
 • Współdziałanie z innymi Bazami Danych i COD (Centrum Obróbki Danych) (fundusz emerytalny, ubezpieczenie społeczne).

4. Opis kart.

Rodzaje kart według grup użytkowników :
 • Karta transportowa;
 • Studencka;
 • Szkolna;
 • Socjalna.

Rodzaje kart na podstawie zasad pracy :

 • Mifare (wszystkie rodzaje);
 • Smart - karty UkrCOS3.1;
 • telefon komórkowy z interfejsem NFC.

Rodzaje kart według przeznaczenia:

 • elektroniczna karta socjalna;
 • karta wielokrotnego załadowania;
 • na określony okres czasu;
 • stałą liczbę przejazdów;
 • jednorazowa.

Rozpowszechnienie i doładowanie kart:

 • Kasy sprzedaży biletów;
 • Kioski samoobsługi;
 • Dowolne handlowe punkty;
 • Internet.

Multimedialny moduł.

1. Ogólny opis i zadania.

System MAK składa się z następujących urządzeń multimedialnych:

 • Monitor;
 • System akustyczny.

Funkcje modułu multimedialnego:

 • automatyzowane ogłoszenie przystanków według wyznaczonych punktów GPS;
 • zapewnienie dźwiękowej i wideo informacji dla osób niepełnosprawnych (ludzi z częściową albo pełną utratą wzroku czy słuchu);
 • odzwierciedlenie foto, albo wideo według wyznaczonych punktów GPS;
 • zabezpieczenie transmisji wideo reklamy według wyznaczonych punktów GPS;
 • automatyczne pobieranie wideo przystanków, tła wideo i reklamy wideo;
 • zapewnienie transmisji tła filmika wideo;
 • transmisje reklamy według play-listy;
 • odzwierciedlenie na pulpicie kierowcy informacji o objętości, wielkości i czasie pobierania informacji.
 • pokazanie na mapie przystanków, punktów rejestracji kierowców i reklamy.

 

Rysunek Nr. 9. Tylny monitor w KRWP "Krymtrolejbus” modułu Multimedialnego na trasie Symferopol - Jałta.


Rysunek Nr. 10. Przedni monitor w KRWP "Krymtrolejbus” modułu Multimedialnego na trasie Symferopol - Jałta.

Moduł "Scenariuszy przystanków i reklamy".

Na platformie MAK jest możliwość automatyzowanego tworzenia scenariusza przystanków i reklamy.  W tym celu konieczne jest wprowadzenie danych o przystankach dla konkretnej trasy. Dla tego trzeba podać nazwę przystanku, wybrać z listy pliki wideo, które zostaną pokazane na tym przystanku, współrzędne geograficzne, które można wybrać bezpośrednio na proponowanej mapie, co znacznie upraszcza i automatyzuje proces tworzenia scenariusza dla przystanków.

Funkcje automatycznego tworzenia reklamy są takie same.

Po wprowadzeniu danych, jest możliwość automatycznego pobierania ich na urządzenia transportu publicznego.

Moduł "Raporty, wykresy i diagramy”

 Platforma Mak systematyzuje informację, która zostaje zgromadzona w bazie danych ruchu i pozwala przeglądać tę informację w wygodny sposób. W tym celu zrealizowano szereg sprawozdań. Od dnia 01.01.2014, w systemie zarejestrowano 157 formularzy raportów. Mogą one być zaprezentowane w formie tabelarycznej i graficznej oraz w postaci wykresów, co pozwala połączyć zwięzłość informacji i dostępność prezentacji informacji dla użytkownika. Ponadto, można wyświetlić dane do druku i eksportu do programu Microsoft Excel.

Obraz ekranu Nr. 1. Harmonogram wykonania trasy Nr. 15 i Nr. 15а w Łucku.


Obraz ekranu Nr 2. Odchylenie od harmonogramu rozkładu jazdy trasy Nr. 1 harmonogram 1 w Łucku.Moduł zawiera następujące sprawozdania:

 • Odchylenia od harmonogramu - transportu publicznego odchylenia od planowanego harmonogramu punktów kontrolnych na trasie;
 • Przestoje - nieplanowane przestoje transportu publicznego podczas jazdy według rozkładu jazdy;
 • Wstrzymanie wyjazdu na trasę - transport publiczny, który został zawarty w harmonogramie dyżurów dla danej trasy, ale nie wyjechał na określoną dla niego w rozkładzie jazdy trasę;
 • Przebieg - droga przebyta przez transport publiczny od momentu wyjazdu z zajezdni według rozkładu jazdy, do momentu końca ruchu według rozkładu jazdy i zajazdu do zajezdni;
 • Czas pracy - liczba godzin, w czasie których transport publiczny poruszał się po określonej trasie i według określonego rozkładu jazdy;
 • Harmonogram realizacji - prawdziwy procent wykonania realizacji rozkładu jazdy;
 • Tryb ruchu - rozkład prędkości transportu publicznego w określonych odstępach czasu pokazany w stosunku procentowym;
 • Szybkość ruchu - maksymalna, średnia prędkość pojazdu w czasie zmiany roboczej i ilość przekroczeń szybkości (znaczenie limitu przekroczenia szybkości zadaje się przy kształtowaniu sprawozdania) Moduł „Raporty, wykresy i diagramy” i obejmuje również inne rodzaje raportów wymaganych do GPS monitorowania transportu publicznego.

Moduł "Kontrola paliwa"

Praca modułu "Kontrola paliwa" możliwa jest w trybach:

 • «On-line» automatycznie w określonych odstępach czasu ( 1 s - 10 min.) otrzymuje się dane o zawartości paliwa w baku;
 • Na żądanie dyspozytora;
 • "off-line" w momencie przyjazdu do zajezdni przez Wi-Fi załadowuje się dokładne sprawozdanie o kontroli zatankowań, zlewów i faktycznych kosztów paliwa srodków transportu na trasie.

Moduł "Liczenie pasażerów"

System zliczania pasażerów w oparciu o zestaw czujników podczerwieni, które są podłączone do interfejsu urządzenia komputerowego. Moduł dostarcza danych na temat pasażerów ze wskazaniem czasu i przystanków, na których miały miejsce wejścia / wyjścia pasażerów.

Obraz ekranu Nr. 3.  Wykres ilości pasażerów na trasie 15 w Łucku.


Moduł "Bezpieczeństwo przejazdu”

Zapewnia:

1. Kontrolę prędkości ruchu środka transportu w czasie rzeczywistym, informacja ta może być przekazana do Wydziału kontroli ruchu drogowego,  dyspozytorni, do przewoźnika, do zarządu transportu;

2. Bezpośrednie kanały komunikacji głosowej pasażerów, kierowcy i kontrolerów.

3. Formowanie sprawozdania trybu prędkości na trasie, analiza sprawozdania oraz dostosowanie rozkładu jazdy transportu publicznego.

Moduł „Wideo Monitoring”.

Zapewnia:

1. Monitoring kabiny transportu publiczny;
2. Nadzór wideo przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów na przystankach autobusowych;
3. Kontrolę opłaty przejazdu w transporcie publicznym.


Moduł "Głos"

Funkcje modułu:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przewozów;
 • Udoskonalenie procesu organizacji obsługi transportu ludności;
 • Polepszanie jakości przewozów;
 • Zapewnienie stałej on-line łączności między kierowcą i dyspozytorem i odwrotnie;
 • Zapis rozmów między subiektami dialogu;
 • Prowadzenie archiwum, poszukiwanie i odtworzenie z archiwum rozmów według odpowiednich parametrów;
 • Prowadzenie konferencji między wieloma osobami.
Moduł "Poszukiwanie trasy"

Moduł ten pozwala na tworzenie trasy na mapie między dwoma punktami. W zależności od wybranych miejsc może być zaproponowane kilka tras. W tej wersji można rozpatrywać wersję dotarcia pojazdem i  pieszo.

Moduł "Smart MAK"

Specjalnie jest opracowana mobilna wersja MAK - "Smart MAK", która pozwala na korzystanie z systemu MAK w dogodnym miejscu, ze wszystkich gadżetów z oprogramowaniem Android za pomocą usługi Google Play.

Moduł „Mądry przystanek”

 
„Mądry przystanek” na mapie.

Pozwala na mapie na każdym przystanku uzyskać informacje o przewidywanym czasie oczekiwania na transport publiczny.

 
"Mądry Przystanek" na przystanku

Na przystanku zostaje zamontowana konstrukcja, która jest przedstawiona na rysunku z uwzględnieniem przedstawienia informacji o rozkładzie jazdy transportu publicznego dla pasażerów jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

Na wyświetlaczu elektronicznym rozmieszczone są informacje:

 • prognozowany czas oczekiwania na środek transportu na przystanku,
 • kierunek jazdy na trasie,
 • przyjazd zgodny z rozkładem zatwierdzonym przez radę miasta.

Dodatkowo jest zamieszczony zegar i dwa biegnące paski, na jednym z nich umieszczone są aktualności, na drugim - reklama. Taki wyświetlacz elektroniczny daje możliwość rozmieszczenia wideo reklamy. W cylindrach zamieszczono papierowe rozkłady jazdy.


Аktualności
10.10.2014
MAK- zrealizowano funkcję "Wykluczenie przystanków"
Stworzono web-interface dla ignorowania przystanków przy rozliczaniu sprawozdań.
Czytaj więcej
09.10.2014
MAK w obwodzie wołyńskim
Wdrożono pilotażowy projekt na Wołyniu.
Czytaj więcej
07.10.2014
MAK - praca naukowo-badawcza
Przedsiębiorstwo "Vizor" podpisało umowę o kooperacji i współpracy naukowo - technicznej z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku.
Czytaj więcej
Wszystkie wiadomości
"MAK" on line