+38 (0332) 29-29-58
Inna informacja kontqaktowa
Monitoring obiektów ruchomych
Kompleksowy system monitoringu obiektów ruchomych jest rodzajem prostszego systemu GPS, niż monitorowanie i zarządzanie komunikacją publiczną, jednak staramy się odpowiedzialnie podejść do takich systemów i jesteśmy w stanie zaoferować sprzęt i oprogramowanie z najnowszymi technologiami do:
  • wprowadzenia na transport zwyczajnych przewoźników różnych ładunków;
  • wprowadzenia na samochodach karetki pogotowia ratunkowego;
  • wprowadzenia na policyjnych radiowozach;
  • wprowadzenia na samochodach dla wywozu śmieci;
  • i inne.
PRZEZNACZENIE: Kompleksowy system monitoringu obiektów ruchomych (MOR) jest przeznaczony do ciągłej operacyjnej kontroli lokalizacji, stanu obiektów ruchomych i ich ładunków. Pozwala zoptymalizować pracę dyspozytorów firm, rozwiązywać zagadnienia związane z logistyką transportu w systemie zarządzania przewozami i parkiem samochodowym, do kontroli rzeczywistych tras obiektów ruchomych za pomocą GPS.


CEL: Głównym celem MOR jest zabezpieczenie zautomatyzowanego, szybkiego gromadzenia i obróbki informacji o lokalizacji, stanie ruchomych obiektów, ich systemów i ładunków. Informacje pochodzące z systemu, pozwalają tworzyć optymalne warunki dla przedsiębiorstwa, które w swojej kolejności pozwalają podjąć najlepsze decyzje dotyczące zarządzania, analizy wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, a także w razie prowadzenia dochodzenia na skutek zaistnienia nadzwyczajnmych sytuacji, w przypadku wypadków, przy odtworzeniu ciągu wydarzeń. 

Аktualności
10.10.2014
MAK- zrealizowano funkcję "Wykluczenie przystanków"
Stworzono web-interface dla ignorowania przystanków przy rozliczaniu sprawozdań.
Czytaj więcej
09.10.2014
MAK w obwodzie wołyńskim
Wdrożono pilotażowy projekt na Wołyniu.
Czytaj więcej
07.10.2014
MAK - praca naukowo-badawcza
Przedsiębiorstwo "Vizor" podpisało umowę o kooperacji i współpracy naukowo - technicznej z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku.
Czytaj więcej
Wszystkie wiadomości
"MAK" on line